OSTEOPOROSI

AUTOR: Revista Sabor
PUBLICAT A LA REVISTA SABOR Nº 350

Provoca una pèrdua progressiva de la densitat dels ossos, que condueix a una debilitat òssia i a un augment del risc de fractures.